Jeśli jest używany sterownik Microsoft Access, kliknij przycisk Baza danych, a następnie Systemowa baza danych w oknie dialogowym ODBC — ustawienia dla programu Microsoft Access, aby wybrać systemową bazę danych za pomocą okna dialogowego Wybieranie systemowej bazy danych. W zależności od wymagań systemu dotyczących zabezpieczeń, sterownik może monitować o nazwę i hasło systemowej bazy danych. Nazwa domyślna to Admin, a domyślne hasło programu Microsoft Access dla użytkownika Admin to pusty ciąg.

Okno dialogowe Wybieranie systemowej bazy danych zawiera między innymi następujące formanty:

Nazwa bazy danych

Nazwa pliku istniejącej bazy danych z rozszerzeniem .mdb.

Tylko do odczytu

Określa, że baza danych jest tylko do odczytu i nie można w niej dokonywać żadnych zmian.

Wyłączny

Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, baza danych jest otwierana w trybie Wyłączny, aby w danej chwili mógł do niej uzyskiwać dostęp tylko jeden użytkownik, co zwiększa wydajność. Jeśli pole wyboru jest wyczyszczone, baza danych jest otwierana w trybie Udostępniony i może do niej uzyskać dostęp wielu użytkowników równocześnie.