32-bitowe źródła danych używane ze sterownikami ODBC Desktop Database Drivers w wersji 2.0 są automatycznie konwertowane na 32-bitowe źródła danych dla sterowników w wersji 4.0. Nie jest dostępna żadna konwersja dla 16-bitowych źródeł danych. Aby zmienić 16-bitowe źródło danych na 32-bitowe, należy utworzyć nowe 32-bitowe źródło danych, a następnie (opcjonalnie) usunąć stare 16-bitowe źródło danych. Źródła danych 32-bitowe i 16-bitowe nie mogą mieć tej samej nazwy.