Sterownik ODBC Desktop Database Drivers w wersji 4.0 zawiera następujące pliki ISAM dla sterownika programu dBASE firmy Microsoft:

32-bitowa usługa ISAM Wersje programu dBASE

Msxbse40.dllOddbse32.dll

dBASE IIIdBASE IVdBASE 5.0