Sterownik ODBC Desktop Database Drivers w wersji 4.0 zawiera następujące pliki ISAM dla sterownika programu Excel:

32-bitowa usługa ISAM Wersje programu Microsoft Excel

Msexcl40.dllOdexl32.dll

3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 97

Sterownik programu Microsoft Excel nie może odczytać plików programu Excel w formacie wersji 3.0 lub starszej. Pliki te można jednak otworzyć w nowszej wersji programu Microsoft Excel i zapisać w formacie wersji 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 lub 97, który sterownik jest w stanie odczytać.