Przystawka Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa nie jest wyświetlana na liście domyślnych przystawek programu Microsoft Management Console (MMC). Przystawka Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa będzie dostępna na liście Dodaj/Usuń przystawkę dopiero po zainstalowaniu na komputerze jednej lub więcej usług ról usług certyfikatów w usłudze Active Directory (AD CS, Active Directory Certificate Services) lub narzędzi administracji zdalnej serwera usług AD CS z programu Menedżer serwera.

Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być administratorem serwera.

Aby zainstalować narzędzia administracji zdalnej serwera usług AD CS
  1. W programie Menedżer serwera kliknij polecenie Dodaj funkcje, aby uruchomić Kreatora dodawania funkcji.

  2. W oknie Wybieranie funkcji kliknij znak plus wyświetlony obok pola wyboru Narzędzia administracji zdalnej serwera
, a następnie kliknij znak plus na lewo od pola wyboru Narzędzia do administrowania rolami.

  3. Zaznacz pole wyboru Usługi certyfikatów w usłudze Active Directory, kliknij przycisk Dalej, a następnie kliknij przycisk Zainstaluj.

  4. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zamknij.

Jeśli na komputerze, na którym mają być zdalnie wykonywane zadania administracyjne, jest uruchomiony system Windows Vista, można uzyskać pakiet narzędzi administracji zdalnej serwera z Centrum pobierania firmy Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=89361 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)).

Po zainstalowaniu narzędzi administracji zdalnej serwera AD CS lub co najmniej jednej usługi ról AD CS można wykonać następującą procedurę w celu zainstalowania przystawki Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa.

Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być administratorem lokalnym.

Instalowanie przystawki Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa
  1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie mmc, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  2. W menu Plik kliknij polecenie Dodaj/Usuń przystawkę.

  3. Dodaj przystawkę Infrastruktura PKI przedsiębiorstwa do listy z prawej strony.

  4. Kliknij przycisk OK.