Monitor zasobów systemu Windows może wyświetlać dojścia i moduły używane przez wybrane procesy.

 • Dojścia to wskaźniki, które odwołują się do składników systemu obejmujących między innymi pliki, klucze rejestru, zdarzenia i katalogi.

 • Moduły to pomocnicze pliki i programy, obejmujące między innymi pliki bibliotek dołączanych dynamicznie (DLL).

Aby uruchomić Monitor zasobów
 • Kliknij przycisk Start, kliknij w polu Rozpocznij wyszukiwanie, wpisz polecenie resmon.exe, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Aby wyświetlić wszystkie dojścia i moduły skojarzone z procesem
 1. Na karcie Procesor CPU w kolumnie Obraz tabeli Procesy zaznacz pole wyboru obok nazwy procesu, którego skojarzone dojścia i moduły chcesz wyświetlić. Zaznaczone procesy są przenoszone na górę kolumny.

 2. Kliknij paski tytułu tabel Dojścia skojarzone i Moduły skojarzone, aby je rozwinąć. Na pomarańczowym pasku poniżej paska tytułu każdej tabeli zostaną wyświetlone wybrane procesy.

 3. Przejrzyj wyniki w tabelach szczegółów. Aby doprecyzować wyniki, można użyć następującej procedury w celu wyszukania konkretnych dojść w tabeli Dojścia skojarzone.

Aby zidentyfikować aplikacje używające dojścia
 • Na pasku tytułu tabeli Dojścia skojarzone kliknij w polu Wyszukaj dojścia, wpisz nazwę dojścia, które chcesz wyszukać, a następnie kliknij przycisk wyszukiwania.

  Uwaga

  W ciągu wyszukiwania nie ma znaczenia wielkość liter, a symbole wieloznaczne nie są obsługiwane. Aby wyszukać dojścia, można wpisać cały ciąg lub jego część. Na przykład wyszukiwanie ciągu c:\windows zwróci wszystkie dojścia zawierające ciąg c:\windows jako część nazwy dojścia.

 • Aby doprecyzować wyniki wyszukiwania, w tabeli Procesy można zaznaczyć pole wyboru obok nazwy procesu po wyszukiwaniu. Wyniki zostaną następnie przefiltrowane według zaznaczonego procesu lub procesów.

  Uwaga

  Tabela wyników nie jest dynamicznie aktualizowana. Jeśli jest możliwe, że stan systemu zmienił się, kliknij przycisk wyszukiwania ponownie, aby odświeżyć wyniki.

Dodatkowe informacje