Aby uzyskać informacje za temat Zasad zabezpieczeń i związanych z nimi funkcji systemu Windows, zobacz https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69111 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Do tych funkcji należą:

  • Zasady grupy

  • Ustawienia zabezpieczeń

  • Konfiguracja i analiza zabezpieczeń

  • Szablony zabezpieczeń

  • Kreator konfiguracji zabezpieczeń


Spis treści