Używając tej procedury, można skonfigurować dostawców usług telefonii dostępnych na serwerze telefonii.

Do wykonania tej procedury wymagana jest przynależność użytkownika do lokalnej grupy Administratorzy lub do grupy jej równoważnej. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby skonfigurować dostawcę usług telefonii
  1. Otwórz przystawkę Telefonia (Otwieranie przystawki Telefonia).

  2. W drzewie konsoli kliknij serwer, którym chcesz zarządzać.

  3. W menu Akcja kliknij polecenie Zarządzaj dostawcami.

  4. Wybierz dostawcę usług telefonii, którego chcesz skonfigurować, a następnie kliknij przycisk Konfiguruj.

    Jeśli przycisk Konfiguruj jest niedostępny, oznacza to, że dostawca usług telefonii nie ma ustawień, które można zmienić.

Uwagi dodatkowe
  • Aby wykonać tę procedurę, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy na komputerze lokalnym lub musi być administratorem telefonii. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wyznaczanie administratorów telefonii.

  • Ustawienia, które można zmienić, są zależne od dostawcy usług telefonii.

  • Można także skonfigurować dostawców usług telefonii na komputerze lokalnym, używając apletu Opcje telefonu i modemu w Panelu sterowania.

Dodatkowe informacje


Spis treści