Funkcja Połączenia programów RemoteApp i pulpitu umożliwia administratorom udostępnianie użytkownikom zestawu zasobów, takich jak programy Programy RemoteApp i pulpity wirtualne. Użytkownicy mogą łączyć się z funkcją Połączenia programów RemoteApp i pulpitu na dwa sposoby:

  • Za pomocą komputera z systemem Windows 7. W tym przypadku zasoby udostępniane w ramach funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu są po skonfigurowaniu wyświetlane w folderze Połączenia programów RemoteApp i pulpitu w folderze Wszystkie programy w menu Start.

  • Za pomocą przeglądarki sieci Web, rejestrując się w witrynie sieci Web udostępnianej w programie Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego. W tym przypadku nie jest wymagany komputer z systemem Windows 7.

W ramach funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu administrator może udostępnić następujące typy zasobów:

  • Programy RemoteApp obsługiwane na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego. Programy RemoteApp mogą być również obsługiwane na farmie serwerów Host sesji usług pulpitu zdalnego lub wielu farmach serwerów Host sesji usług pulpitu zdalnego.

  • osobisty pulpit wirtualny, który jest maszyną wirtualną obsługiwaną na serwerze funkcji Host wirtualizacji pulpitu zdalnego i został przypisany do określonego użytkownika w usługach domenowych w usłudze Active Directory. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o osobistych pulpitach wirtualnych.

  • pula pulpitów wirtualnych, która jest grupą identycznie skonfigurowanych maszyn wirtualnych nieprzypisanych jawnie do danego użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o pulach pulpitów wirtualnych.

Do zorganizowania tych zasobów i udostępnienia ich użytkownikom za pomocą funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu administrator używa narzędzia Menedżer połączeń usług pulpitu zdalnego, które jest dostępne na serwerze usługi Broker połączeń usług pulpitu zdalnego. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu, zobacz temat Lista kontrolna: Konfigurowanie funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu.

Funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu można używać na komputerach zarządzanych (czyli należących do domeny usługi Active Directory) oraz niezarządzanych. Zapewnia to użytkownikom możliwość korzystania z funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu zarówno w pracy, jak i w domu.

W Panelu sterowania na komputerze z systemem Windows 7 użytkownik może konfigurować, aktualizować i usuwać funkcję Połączenia programów RemoteApp i pulpitu. Jeśli użytkownik skonfigurował funkcję Połączenia programów RemoteApp i pulpitu na komputerze z systemem Windows 7, zasoby udostępniane w ramach funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu są wyświetlane w folderze Połączenia programów RemoteApp i pulpitu w folderze Wszystkie programy w menu Start. Dzięki temu użytkownik może korzystać z funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu w sposób podobny do uruchamiania programu zainstalowanego lokalnie. Funkcja Połączenia programów RemoteApp i pulpitu jest aktualizowana automatycznie, dlatego dodanie lub usunięcie zasobu w funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu przez administratora powoduje automatyczną aktualizację funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu na komputerze użytkownika.

Jeśli użytkownik nie ma komputera z systemem Windows 7, może uzyskać dostęp do funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu za pomocą przeglądarki sieci Web, rejestrując się w witrynie sieci Web udostępnianej w programie Dostęp w sieci Web do usług pulpitu zdalnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu, zobacz stronę poświęconą Usługom pulpitu zdalnego w witrynie Windows Server 2008 R2 TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=143108, strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Informacje dodatkowe


Spis treści