Aby umożliwić użytkownikom logowanie się do serwera Host sesji usług pulpitu zdalnego przy użyciu danego połączenia, należy włączyć to połączenie na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Poniżej przedstawiono procedurę włączania połączenia na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Członkostwo lokalnej grupy Administratorzy lub równoważnej na serwerze hosta sesji usług pulpitu zdalnego, który ma zostać skonfigurowany, stanowi minimum wymagane do wykonania tej procedury. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby włączyć połączenie na serwerze hosta sesji usług pulpitu zdalnego
  1. Na serwerze hosta sesji usług pulpitu zdalnego otwórz konfigurację hosta sesji usług pulpitu zdalnego. Aby otworzyć konfigurację hosta sesji usług pulpitu zdalnego, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, wskaż polecenie Usługi pulpitu zdalnego, a następnie kliknij polecenie Konfiguracja hosta sesji usług pulpitu zdalnego.

  2. W obszarze Połączenia kliknij nazwę połączenia, które chcesz włączyć (np. RDP-Tcp).

  3. W menu Akcja kliknij polecenie Włącz połączenie. Zielona strzałka w górę na ikonie skojarzonej z połączeniem będzie wskazywać, że połączenie jest włączone.


Spis treści