Karta Środowisko umożliwia skonfigurowanie środowiska startowego dla klienta składnika Usługi pulpitu zdalnego.

Element Szczegóły

Program początkowy

Określ program, który jest otwierany, gdy użytkownik połączy się z serwerem Host sesji usług pulpitu zdalnego. W sesji składnika Usługi pulpitu zdalnego użytkownik może używać jedynie tego określonego programu. Po zamknięciu programu przez użytkownika połączenie z serwerem Host sesji usług pulpitu zdalnego jest zamykane.

Jeśli chcesz podać folder roboczy, określ lokalizację folderu w polu Rozpocznij w.

Urządzenia klienta

Określ, czy lokalne dyski i drukarki użytkownika są dostępne w sesji składnika Usługi pulpitu zdalnego, gdy użytkownik połączy się z serwerem Host sesji usług pulpitu zdalnego.

Pole wyboru Podłącz dyski klienta podczas logowania nie jest obecnie używane przez usługi pulpitu zdanego systemu Windows Server.

Jeśli skonfigurowano wiele drukarek lokalnych, można kierować zadania drukowania w sesji składnika Usługi pulpitu zdalnego do drukarki domyślnej na lokalnym komputerze użytkownika przez zaznaczenie pola wyboru Domyślnie użyj głównej drukarki klienta.

Uwagi dodatkowe

  • Minimalnym wymaganiem do konfigurowania właściwości lokalnego konta użytkownika jest członkostwo w grupie Administratorzy lub równoważnej.

  • Minimalnym wymaganiem do konfigurowania właściwości większości kont użytkowników domeny jest członkostwo w grupie Operatorzy kont lub równoważnej. W niektórych przypadkach minimalnym wymaganiem jest członkostwo w grupie Administratorzy domeny lub równoważnej.

  • Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

  • Ustawienia środowiska dla każdego połączenia na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego można konfigurować przy użyciu przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego. Ustawienia środowiska skonfigurowane za pomocą przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego będą miały pierwszeństwo przed ustawieniami środowiska, które skonfigurowano dla określonego konta użytkownika.

  • Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania ustawień środowiska dla każdego połączenia na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego przy użyciu przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego, zobacz temat dotyczący konfigurowania połączeń składnika Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego w Pomocy przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego w systemie Windows Server 2008 R2.

  • Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania ustawień środowiska przy użyciu ustawień zasad grupy, zobacz temat Używanie ustawień zasad grupy.

Dodatkowe informacje