W usługach domenowych w usłudze Active Directory (AD DS) można przypisać do użytkownika określoną maszynę wirtualną działającą jako osobisty pulpit wirtualny, do której dostęp użytkownik może uzyskiwać przy użyciu funkcji Połączenia programów RemoteApp i pulpitu.

Poniżej zamieszczono istotne uwagi dotyczące sytuacji, gdy osobisty pulpit wirtualny jest przypisywany do użytkownika w usługach AD DS:

 • Użytkownik oraz maszyna wirtualna muszą być elementami członkowskimi domeny usługi Active Directory.

 • W danej chwili użytkownik może mieć przypisany tylko jeden osobisty pulpit wirtualny.

 • Komputer może być w danej chwili przypisany jako osobisty pulpit wirtualny tylko do jednego użytkownika.

 • Poziom funkcjonalności domeny usługi Active Directory musi być przynajmniej na poziomie systemu Windows Server 2008.

 • Konieczne jest użycie narzędzia Użytkownicy i komputery usługi Active Directory dostępnego w systemie Windows Server 2008 R2.

Aby udostępnić osobisty pulpit wirtualny użytkownikom, należy skorzystać z narzędzia Menedżer połączeń usług pulpitu zdalnego na serwerze Broker połączeń usług pulpitu zdalnego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pomoc narzędzia Menedżer połączeń usług pulpitu zdalnego w systemie Windows Server 2008 R2.

Poniższa procedura pozwala przypisać osobisty pulpit wirtualny do użytkownika w usługach AD DS.

Minimalnym wymaganiem do konfigurowania właściwości większości kont użytkowników domeny jest członkostwo w grupie Operatorzy kont lub równoważnej. W niektórych przypadkach minimalnym wymaganiem jest członkostwo w grupie Administratorzy domeny lub równoważnej. Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

Aby przypisać osobisty pulpit wirtualny do użytkownika w usługach AD DS
 1. Otwórz przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory. Aby otworzyć przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, zaloguj się do komputera, na którym zainstalowano przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory (na przykład do kontrolera domeny usługi Active Directory), kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz dsa.msc, a następnie kliknij przycisk OK.

 2. Odszukaj konto użytkownika, do którego chcesz przypisać osobisty pulpit wirtualny.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy konto użytkownika, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Na karcie Osobisty pulpit wirtualny zaznacz pole wyboru Przypisz osobisty pulpit wirtualny do tego użytkownika.

 5. W polu Nazwa komputera wpisz w pełni kwalifikowaną nazwę domeny (FQDN) komputera, do którego chcesz przypisać użytkownika. Aby wyszukać nazwę komputera, kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie kliknij przycisk Zaawansowane, aby znaleźć komputer w oknie dialogowym Wybieranie komputera.

  Ważne

  Nazwa maszyny wirtualnej w narzędziu Menedżer funkcji Hyper-V musi odpowiadać nazwie FQDN komputera.

 6. Kliknij przycisk OK, aby zapisać wybrane opcje i zamknąć okno dialogowe Właściwości.

Aby usunąć przypisanie, wyczyść pole wyboru Przypisz osobisty pulpit wirtualny do tego użytkownika. Można również użyć narzędzia Edytor ADSI w celu wyczyszczenia wartości atrybutu msTSPrimaryDesktop we właściwościach konta użytkownika.

Dodatkowe informacje