Karta Zdalne sterowanie umożliwia konfigurowanie ustawień zdalnego sterowania na potrzeby sesji składnika Usługi pulpitu zdalnego użytkownika.

Element Szczegóły

Włącz zdalne sterowanie

Wybierz tę opcję, jeśli chcesz obserwować sesję składnika Usługi pulpitu zdalnego użytkownika lub aktywnie nią sterować.

Jeśli chcesz zdalnie sterować sesją użytkownika bez pozwolenia użytkownika, wyczyść pole wyboru Żądaj zezwolenia użytkownika.

Poziom kontroli

Określ żądany poziom kontroli nad sesją użytkownika.

Wybór opcji Interakcja z sesją umożliwia wprowadzanie do sesji akcji klawiatury i myszy.

Uwagi dodatkowe

  • Minimalnym wymaganiem do konfigurowania właściwości lokalnego konta użytkownika jest członkostwo w grupie Administratorzy lub równoważnej.

  • Minimalnym wymaganiem do konfigurowania właściwości większości kont użytkowników domeny jest członkostwo w grupie Operatorzy kont lub równoważnej. W niektórych przypadkach minimalnym wymaganiem jest członkostwo w grupie Administratorzy domeny lub równoważnej.

  • Szczegółowe informacje na temat używania odpowiednich kont i członkostw w grupach można znaleźć na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=83477.

  • Aby uzyskać więcej informacji na temat zdalnego sterowania sesją użytkownika na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego, zobacz temat dotyczący zdalnego sterowania sesją użytkownika w Pomocy narzędzia Menedżer usług pulpitu zdalnego w systemie Windows Server 2008 R2.

  • Ustawienia zdalnego sterowania dla każdego połączenia na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego można konfigurować przy użyciu przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego. Ustawienia zdalnego sterowania skonfigurowane za pomocą przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego będą miały pierwszeństwo przed ustawieniami zdalnego sterowania skonfigurowanymi dla określonego konta użytkownika.

  • Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania ustawień zdalnego sterowania dla każdego połączenia na serwerze Host sesji usług pulpitu zdalnego przy użyciu przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego, zobacz temat dotyczący konfigurowania połączeń składnika Usługi pulpitu zdalnego w Pomocy przystawki Konfigurowanie hosta sesji usług pulpitu zdalnego w systemie Windows Server 2008 R2.

  • Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania ustawień zdalnego sterowania przy użyciu ustawień zasad grupy, zobacz temat Używanie ustawień zasad grupy.

Dodatkowe informacje