Właściwości konta użytkownika specyficzne dla składnika Usługi pulpitu zdalnego można konfigurować za pomocą przystawki Użytkownicy i grupy lokalne lub przystawki Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

Rozszerzenie składnika Usługi pulpitu zdalnego dodaje do arkusza Właściwości konta użytkownika w przystawkach Użytkownicy i grupy lokalne oraz Użytkownicy i komputery usługi Active Directory karty specyficzne dla składnika Usługi pulpitu zdalnego. Karty specyficzne dla składnika Usługi pulpitu zdalnego to:

  • Zdalne sterowanie

  • Profil składnika Usługi pulpitu zdalnego

  • Środowisko

  • Sesje

  • Osobisty pulpit wirtualny

Aby uzyskać więcej informacji na temat Usług pulpitu zdalnego, zobacz stronę poświęconą Usługom pulpitu zdalnego w witrynie Windows Server 2008 R2 TechCenter (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=138055, strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).