Aby dodać grupę do domeny sieciowej usługi administracyjnej

Do grupy jest automatycznie przypisywany identyfikator grupy (GID). Jeśli domena sieciowej usługi administracyjnej ma specjalne wymagania dotyczące identyfikatora GID, można zmienić przypisaną wartość.

Uwaga

Aby wykonać poniższą procedurę, użytkownik musi być członkiem grupy Administratorzy domeny.

Aby dodać grupę do domeny sieciowej usługi administracyjnej
 1. Otwórz przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

  Aby otworzyć przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory, kliknij przycisk Start, wskaż polecenie Narzędzia administracyjne, a następnie kliknij polecenie Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

  Przystawkę Użytkownicy i komputery usługi Active Directory możesz też otworzyć z poziomu programu Menedżer serwera, rozwijając w okienku hierarchii węzeł Role, rozwijając węzeł Usługi domenowe w usłudze Active Directory, a następnie wybierając pozycję Użytkownicy i komputery usługi Active Directory.

 2. W drzewie konsoli kliknij folder Użytkownicy.

 3. W okienku szczegółów kliknij prawym przyciskiem myszy grupę, którą chcesz dodać do domeny sieciowej usługi administracyjnej, a następnie kliknij polecenie Właściwości.

 4. Kliknij kartę Atrybuty systemu UNIX.

 5. Na liście Domena NIS kliknij domenę, do której chcesz dodać grupę.

 6. Aby zapisać zmiany i pozostawić okno dialogowe otwarte, kliknij przycisk Zastosuj. Aby zapisać zmiany i zamknąć okno dialogowe, kliknij przycisk OK.

  Uwaga

  Nie można wykonać tej procedury za pomocą wiersza polecenia. Nazwa grupy musi być zgodna z konwencjami nazewnictwa systemu UNIX. Musi zawierać tylko małe litery i cyfry, maksymalnie osiem znaków i co najmniej jeden znak alfabetu. Nie może zawierać dwukropka (:) ani znaku newline.

Zobacz też


Spis treści