Instalując aktualizację najpierw w środowisku testowym, można oszacować jej wpływ przed podjęciem decyzji o wdrożeniu jej w systemach produkcyjnych. Dzięki temu można uniknąć nieplanowanych przestojów oraz spadku produktywności.

Do testowania aktualizacji, które mają być wdrożone w sieci, należy utworzyć środowisko testowe złożone z komputerów korzystających z oprogramowania, które ma zostać zaktualizowane, oraz innych aplikacji używanych w danym środowisku. Można utworzyć wiele grup komputerów testowych, na których stosowane są różne konfiguracje przypominające konfiguracje komputerów w różnych działach w danej organizacji. Po pomyślnym zakończeniu procesu testowania aktualizacje można wdrożyć na pozostałych komputerach.

Konfigurowanie środowiska testowania aktualizacji

  Krok Informacje
Pole wyboru

Utwórz niestandardową grupę lub grupy komputerów, które będą używane jako środowisko testowe.

Przewodnik krok po kroku dotyczący programu WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Pole wyboru

Przenieś niektóre typowe komputery do grupy lub grup testowych.

Przewodnik krok po kroku dotyczący programu WSUS https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139836 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim)

Dodatkowe informacje

Więcej informacji dotyczących sposobu konfigurowania i używania środowiska testowania aktualizacji można znaleźć w Przewodniku dotyczącym wdrażania programu WSUS dostępnym na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=139832 (strona może zostać wyświetlona w języku angielskim).

Zobacz też