Utilizaţi fila Complex pentru a vizualiza şi seta proprietăţi de iniţializare suplimentare pentru date.

Fila Complex a casetei de dialog Proprietăţi legătură de date este specifică furnizorului şi afişează doar proprietăţile de iniţializare solicitate de furnizorul OLE DB selectat. Pentru informaţii suplimentare despre proprietăţile de iniţializare complexe, consultaţi documentaţia furnizată ímpreună cu fiecare furnizor OLE DB specific.

Tabelul următor descrie majoritatea opţiunilor de iniţializare.

Opţiune Descriere

Nivel preluare personalitate

Nivelul de preluare a personalităţii pe care serverul este autorizat să íl utilizeze atunci când preia personalitatea clientului. Această proprietate se aplică doar conexiunilor de reţea diferite de conexiunile Apel proceduri la distanţă (RPC); aceste nivele de preluare a personalităţii sunt similare celor furnizate de RPC-uri. Valorile acestei proprietăţi corespund direct nivelelor de preluare a personalităţii care pot fi specificate pentru conexiunile RPC autentificate, dar care pot fi aplicate unor conexiuni diferite de RPC-urile autentificate. Selectaţi dintre următoarele nivele:

 • Anonim—Clientul este anonim faţă de server. Procesul serverului nu poate obţine informaţii de identificare despre client şi nu poate prelua personalitatea clientului.
 • Delegare—Procesul poate prelua personalitatea contextului de securitate al clientului, acţionând ín numele clientului. De asemenea, procesul serverului poate expedia apeluri către alte servere, acţionând ín numele clientului.
 • Identificare—Serverul poate obţine identitatea clientului. Serverul poate prelua personalitatea clientului pentru verificarea Listei de control al accesului (ACL), dar nu poate accesa obiectele de sistem ca şi clientul.
 • Preluare personalitate—Serverul poate prelua personalitatea contextului de securitate al clientului, acţionând ín numele clientului. Aceste informaţii se obţin când se stabileşte conexiunea, nu la fiecare apelare.

Nivel de protecţie

Nivelul de protecţie a datelor transmis íntre client şi server. Această proprietate se aplică doar conexiunilor de reţea diferite de conexiunile RPC; aceste nivele de protecţie sunt similare celor furnizate de RPC-uri. Valorile acestei proprietăţi corespund direct nivelelor de protecţie care pot fi specificate pentru conexiunile RPC autentificate, dar care pot fi aplicate unor conexiuni diferite de RPC-urile autentificate. Selectaţi dintre următoarele nivele:

 • Apelare—Autentifică sursa datelor la ínceputul fiecărei solicitări din partea clientului către server.
 • Conectare—Autentifică doar atunci când clientul stabileşte conexiunea cu serverul.
 • Niciuna—Nu efectuează nicio autentificare a datelor transmise către server.
 • Pachet—Autentifică faptul că toate datele primite sunt de la client.
 • Integritate pachet—Autentifică faptul că toate datele primite sunt de la client şi că nu au fost modificate ín timpul transferului.
 • Confidenţialitate pachet—Autentifică faptul că toate datele primite sunt de la client, că nu au fost modificate ín timpul transferului şi protejează confidenţialitatea datelor, criptându-le.

Expirare conexiune

Specifică perioada de timp (ín secunde) ín care furnizorul OLE DB aşteaptă finalizarea iniţializării. Dacă iniţializarea expiră, se returnează o eroare, iar conexiunea nu este creată.

Permisiuni de acces

Selectaţi una sau mai multe dintre următoarele permisiuni:

 • Citire—Doar ín citire.
 • CitireScriere—Citire şi scriere.
 • Partajare fără refuz—Nici accesul de citire şi nici accesul de scriere nu pot fi refuzate celorlalţi.
 • Partajare refuz citire—Împiedică alte persoane să deschidă ín modul de citire.
 • Partajare refuz scriere—Împiedică alte persoane să deschidă ín modul de scriere.
 • Partajare exclusivă—Împiedică alte persoane să deschidă ín modul de citire/scriere.
 • Scriere—Doar ín scriere.

Observaţii

Notă:
Pentru informaţii suplimentare despre iniţializarea Legăturii de date, consultaţi Data Link API Overview (Prezentare generală a API-ului pentru legăturile de date) din MSDN.