Utilizaţi fila Conexiune pentru a specifica modul de conectare la datele Microsoft Access.

Această filă Conexiune este specifică furnizorului şi afişează doar proprietăţile de conexiune solicitate de OLE DB Provider for Microsoft Jet.

Opţiune Descriere

Nume bază de date

Tastaţi numele fişierului bazei de date Microsoft Access (.mdb) pe care doriţi să íl accesaţi.

Nume utilizator

Tastaţi ID-ul de utilizator ce va fi utilizat pentru autentificare când faceţi Log on la sursa de date.

Parolă

Tastaţi parola ce va fi utilizată pentru autentificare când faceţi Log on la sursa de date.

Parolă necompletată

Permite furnizorului specificat să returneze o parolă necompletată ín şirul de conexiune.

Se permite salvarea parolei

Permite salvarea parolei ímpreună cu şirul de conexiune. Includerea parolei ín şirul de conexiune depinde de funcţionalitatea aplicaţiei apelante.

Notă:
Dacă este salvată, parola este returnată şi salvată ín mod nemascat şi necriptat.

Testare conexiune

Faceţi clic pentru a íncerca o conexiune la sursa de date specificată. În cazul ín care conexiunea nu reuşeşte, asiguraţi-vă că setările sunt corecte. De exemplu, erorile de ortografie şi sensibilitatea la litere mari şi mici pot cauza conexiuni nereuşite.

Observaţii

Notă:
Pentru informaţii suplimentare despre Legătura de date, consultaţi Data Link API Overview (Prezentare generală a API-ului pentru legăturile de date) din MSDN.