Utilizaţi fila Toate pentru a vizualiza şi a edita toate proprietăţile de iniţializare OLE DB disponibile pentru furnizorul OLE DB. Proprietăţile pot varia în funcţie de furnizorul OLE DB pe care îl utilizaţi. Pentru informaţii suplimentare despre proprietăţile de iniţializare, consultaţi documentaţia furnizată pentru fiecare furnizor OLE DB specific.

Opţiune Descriere

Editare valoare

Deschide caseta de dialog Editare valoare proprietate pentru proprietatea selectată.

Observaţii

Notă:
Puteţi deschide caseta de dialog Editare valoare proprietate făcând dublu clic pe proprietatea dorită. Pentru informaţii suplimentare despre iniţializarea Legăturii de date, consultaţi Data Link API Overview (Prezentare generală a API-ului pentru legăturile de date) din MSDN.