Caseta de dialog Selectare translator listează .dll-urile de traducere instalate şi vă permite să selectaţi unul dintre acestea, activând driverul pentru a traduce datele dintr-un set de caractere ín altul. Adeseori, aplicaţia şi sursa de date stochează datele ín seturi de caractere diferite. ODBC furnizează un mecanism general care permite driverului să traducă datele dintr-un set de caractere ín altul.

După ce specificaţi un .dll de traducere, driverul íl íncarcă şi íl apelează pentru a traduce toate datele transmise íntre aplicaţie şi sursa de date. Acestea includ toate instrucţiunile şi parametrii de caractere SQL care se transmit către sursa de date şi toate rezultatele de caractere, metadatele caracterelor, cum ar fi numele coloanelor şi mesajele de eroare care se recuperează din sursa de date. Datele de conexiune nu se traduc, deoarece .dll-ul de traducere nu se íncarcă decât după ce aplicaţia s-a conectat la sursa de date.

Fişierul .dll de traducere care implementează funcţiile de traducere SQLDriverToDataSource şi SQLDataSourceToDriver, apelate de driver, pot fi scrise de dezvoltatorii aplicaţiei, de dezvoltatorul driverului sau de o terţă parte.

Pentru informaţii suplimentare despre .dll-urile de traducere, consultaţi ODBC Programmer's Reference (Ghidul de referinţă pentru programatorii de ODBC).