Dacă la configurare nu se furnizează nicio bază de date, vi se va solicita să selectaţi fişierul bază de date când vă conectaţi la sursa de date.

Când utilizaţi driverul Microsoft Access, faceţi clic pe Selectare ín caseta de dialog Caseta de dialog Instalare ODBC Microsoft Access pentru a deschide o bază de date existentă prin caseta de dialog Selectare bază de date care conţine, printre altele, următoarele controale:

Nume bază de date

Numele fişierului de bază de date existent, cu extensie .mdb.

Doar ín citire

Desemnează baza de date ca doar ín citire pentru interzicerea oricăror actualizări.

Exclusiv

Când opţiunea este bifată, baza de date se deschide ín modul Exclusiv, care limitează accesul la doar câte un singur utilizator, pe rând şi ímbunătăţeşte performanţa. Când opţiunea este debifată, baza de date se deschide ín modul Partajat şi poate fi accesată simultan de mai mulţi utilizatori.