Caseta de dialog Instalare ODBC dBASE conţine, íntre altele, următoarele controale:

Informaţii sursă de date

Identifică baza de date dBASE, revenind implicit la numele atribuit de producător. Câmpul Descriere, care este gol ín mod implicit, poate conţine calificatorii descriptivi.

Bază de date

Selectează orice versiune de bază de date dBASE instalată şi locaţia sa. Dacă bifaţi caseta de selectare Utilizare director curent, opţiunile Selectare Director şi Selectare indexuri sunt dezactivate.

Opţiuni

Faceţi clic pentru a modifica următoarele opţiuni de driver:

  • Secvenţă interclasare. Pentru sortare.
  • Expirare pagină. Timpul, ín zecimi de secundă, ín care o pagină neutilizată rămâne ín tampon. Trebuie să fie íntotdeauna mai mare decât 0.
  • Exclusiv. Limitează accesul la baza de date la un singur utilizator.
  • Afişare rânduri şterse. Specifică dacă rândurile marcate ca şterse pot fi recuperate sau se poate poziţiona pe ele.
  • Aproximare număr rânduri. Specifică dacă se aproximează statisticile dimensiunii de tabel.
Notă:
Informaţii detaliate şi programatice despre acest driver pot fi găsite ín Biblioteca MSDN. Alte informaţii se pot găsi la Conversia surselor de date, Fişiere dBASE, Intrări registry IISAM şi Fişierele componente ODBC obişnuite din acest fişier de ajutor. dBASE este un produs al INPRISE Corporation şi este ínsoţit de propriul său fişier de ajutor.