Caseta de dialog Selectare indexuri conţine, íntre altele, următoarele controale:

Tabele

Listează toate fişierele din sursa de date curent selectată.

Indexuri

Listează indexurile atribuite fişierului curent selectat din lista Tabele.

Se listează fişiere de tipul

Specifică ce tipuri de fişiere se afişează ín lista Indexuri.

Driverul ODBC dBASE deschide şi actualizează automat fişierele index dBASE IV. Trebuie să utilizaţi caseta de dialog Selectare indexuri pentru a asocia fişierele .ndx dBASE III cu fişierele dBASE.

Următoarele limite se aplică la crearea indexurilor dBASE:

  • Toate numele coloanelor trebuie să fie valide.
  • Toate coloanele trebuie să fie ín aceeaşi ordine ascendentă sau descendentă.
  • Lungimea oricărei coloane de text individuale trebuie să fie mai mică de 100 octeţi.
  • Dacă există coloane multiple, toate coloanele trebuie să fie coloane te text, iar suma dimensiunilor coloanelor trebuie să fie mai mică de 100 octeţi.
  • Câmpurile Memo nu pot fi indexate.
  • Un index nu trebuie să fie deja specificat pentru setul curent de câmpuri. (Adică, nu se permit indexuri dublate).
  • Numele indexului trebuie să urmeze convenţiei de denumire dBASE. dBASE III necesită ca fiecare index să fie íntr-un fişier separat şi să aibă o extensie .ndx. În dBASE IV, indexurile sunt create ca nume de etichetă stocate íntr-un singur fişier .mdx care are acelaşi nume de bază ca şi fişierul bazei de date. (De exemplu, Emp.mdx este fişierul index pentru baza de date Emp.dbf).

Pentru a asocia un index cu un tabel:

  1. Din lista Tabele, selectaţi un fişier.
  2. Din lista Indexuri, selectaţi un index.
  3. Faceţi clic pe OK pentru a salva asocierile tabel/index.
Notă:
Pentru ca driverul să le recunoască, indexurile dBASE III trebuie atribuite utilizând această casetă de dialog.