Caseta de dialog Instalare ODBC Microsoft Access conţine, íntre altele, următoarele controale:

Informaţii sursă de date

Identifică baza de date Access, revenind implicit la numele atribuit de producător. Câmpul Descriere, care este gol ín mod implicit, poate conţine calificatorii descriptivi.

Bază de date

Faceţi clic pe Reparare (Caseta de dialog Reparare bază de date) pentru a remedia o bază de date Access deteriorată şi pe Compactare (Caseta de dialog Bază de date din care se compactează) pentru a reduce spaţiul irosit. Faceţi clic pe Selectare sau Creare pentru a deschide o bază de date existentă sau nouă.

Bază de date sistem

Faceţi clic pentru a selecta o bază de date partajată. Numele de utilizator implicit este Admin, iar parola Microsoft Access implicită pentru utilizatorul Admin este un şir gol.

Opţiuni

Faceţi clic pentru a modifica următoarele opţiuni de driver:

  • Expirare pagină. Timpul (ín zecimi de secundă) ín care o pagină neutilizată rămâne ín tampon. Trebuie să fie íntotdeauna mai mare decât 0.
  • Mărime tampon. Dimensiunea tamponului intern, ín kiloocteţi, utilizată de Microsoft Access pentru a transfera date către şi de la disc. Aceasta poate fi orice valoare íntreagă divizibilă prin 256.
  • Limitări de acces bază de date.

Complex

Faceţi clic pentru a configura opţiuni suplimentare pentru performanţa driverului.

Notă:
Informaţii detaliate şi programatice despre acest driver pot fi găsite ín Biblioteca MSDN. Alte informaţii se pot găsi la Conversia surselor de date, Fişiere Access, Intrări registry IISAM şi Fişierele componente ODBC obişnuite. Asistenţă produse este disponibilă.