Caseta de dialog Instalare ODBC Paradox conţine, íntre altele, următoarele controale:

Informaţii sursă de date

Identifică baza de date Paradox, revenind implicit la numele atribuit de producător. Câmpul Descriere, care este gol ín mod implicit, poate conţine calificatorii descriptivi.

Bază de date

Utilizaţi aceste opţiuni pentru a localiza baza de date Paradox sau utilizaţi directorul curent. De asemenea, puteţi selecta versiunea specifică pe orice bază de date instalată.

Opţiuni

Faceţi clic pentru a modifica opţiunile de driver care afectează accesul, serviciile şi performanţa:

  • Secvenţă interclasare. Dictează secvenţa ín care se sortează câmpurile.
  • Exclusiv. Limitează accesul la un singur utilizator şi ímbunătăţeşte performanţa.
  • Expirare pagină. Setează perioada de timp, ín zecimi de secundă, ín care o pagină neutilizată rămâne ín tampon.
  • Nume utilizator. Numele de utilizator Paradox afişat altor utilizatori de fişiere Paradox când se íntâlneşte o blocare.
  • Stil reţea. Stilul de acces la reţea de utilizat la accesarea datelor Paradox.
Notă:
Informaţii detaliate şi programatice despre acest driver pot fi găsite ín Biblioteca MSDN. Alte informaţii se pot găsi la Conversia surselor de date, Fişiere Paradox, Intrări registry IISAM şi Fişierele componente ODBC obişnuite din acest fişier de ajutor. Paradox este un produs al INPRISE Corporation şi este ínsoţit de propriul fişier de ajutor.