Podrobné a programátorské informácie o tomto ovládači nájdete v článku ODBC Drivers (Ovládače ODBC).

Spoločnosť Oracle Corporation poskytuje konkrétnu dokumentáciu s pomocou pre inštaláciu a používanie klientskeho softvéru Oracle.