Určuje ako Správca ovládačov ODBC sleduje volania funkcií rozhrania ODBC. Správca ovládačov môže sledovať volania nepretržite alebo iba pre jedno pripojenie, môže vykonávať sledovanie dynamicky alebo môže povoliť sledovanie pomocou vlastnej knižnice .dll sledovania.

Ovládací prvok Popis

Spustiť sledovanie/Zastaviť sledovanie (prepínač)

Umožňuje nepretržité dynamické sledovanie bez ohľadu na to, či bolo vytvorené pripojenie, kým je zobrazené dialógové okno Administrátor zdrojov údajov ODBC alebo kým nekliknete na tlačidlo Zastaviť sledovanie.

Spustiť program Visual Studio Analyzer/Zastaviť program Visual Studio Analyzer (prepínač)

Spúšťa program Visual Studio Analyzer, ktorý zostáva spustený, kým nekliknete na tlačidlo Zastaviť program Visual Studio Analyzer. Program Visual Studio Analyzer je nástroj, ktorý môžete používať na ladenie a analyzovanie distribuovanej aplikácie.

Program Visual Studio Analyzer bol súčasťou starších verzií balíka Visual Studio.

Cesta k súboru denníka

Zobrazuje cestu a názov súboru, kam sa budú ukladať informácie sledovania. Môžete používať predvolenú cestu a názov súboru (\sql.log), prípadne môžete zadať nový súbor tak, že zadáte novú cestu a názov súboru alebo kliknutím na tlačidlo Prehľadávať a vybratím adresára a súboru.

Prehľadávať

Umožňuje vybrať cestu a názov súboru pre súbor denníka tak, že prehľadáte adresáre v počítači.

Vlastná knižnica DLL sledovania

Umožňuje vybrať iný súbor ako Odbctrac.dll na vykonávanie sledovania. Zadajte cestu a názov súboru vlastnej knižnice .dll alebo kliknite na tlačidlo Vybrať knižnicu DLL a prehľadajte adresáre. Knižnicu Odbctrac.dll môžete nahradiť vlastnou knižnicou .dll podľa svojho výberu.

Vybrať knižnicu DLL

Umožňuje používateľovi prehľadávať štruktúru adresárov a vybrať vlastnú knižnicu .dll sledovania. Cesta a názov súboru vybratej knižnice .dll sa zobrazia v textovom poli Vlastná knižnica DLL sledovania.

OK

Slúži na prijatie zmien nastavenia položiek Cesta k súboru denníkaVlastná knižnica DLL sledovania a zatvára dialógové okno Administrátor zdrojov údajov ODBC.

Zrušiť

Zatvára dialógové okno Administrátor zdrojov údajov ODBC bez prijatia zmien nastavenia.

Použiť

Prijme zmeny nastavenia sledovania a nechá dialógové okno Administrátor zdrojov údajov ODBC otvorené.

Pomocník

Zobrazuje túto obrazovku Pomocníka.