Umožňuje pripojenie k zdroju údajov so súborovými názvami zdrojov údajov (DSN). Zdroj údajov zo súboru, nemusí byť vyhradený konkrétnemu používateľovi ani lokálne umiestnený v počítači, je možné zdieľať medzi všetkými používateľmi, ktorí majú nainštalované rovnaké ovládače.

Ovládací prvok Popis

Súborový zdroj údajov

Zobrazuje všetky súborové DSN a podadresáre adresára uvedeného v poli Kde hľadať. Dvojité kliknutie na názov zdroja údajov vytvorí pripojenie k príslušnému zdroju údajov.

Kde hľadať

Zobrazuje adresár, pre ktorý sú podadresáre a súborové DSN zobrazené v zozname v okne nižšie. Kliknutím na šípku nadol vedľa tohto textového poľa zobrazíte celú štruktúru adresárov.

Ikona O úroveň vyššie

Nahradí adresár uvedený v poli Kde hľadať adresárom, ktorý sa nachádza o úroveň vyššie.

Názov DSN

Zobrazuje súborový názov DSN, ktorý je vybratý v zozname Súborové zdroje údajov alebo manuálne zadaný.

Nový

Na toto tlačidlo kliknite, ak chcete pridať nový súborový zdroj údajov. V otvorenom dialógovom okne Vytvorenie nového zdroja údajov vyberte ovládač, pre ktorý pridávate súborový DSN, a kliknite na tlačidlo Ďalej, aby ste mohli zadať názov alebo umiestnenie nového súborového DSN. Opätovným kliknutím na tlačidlo Ďalej zobrazíte súhrn nových informácií. Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zobrazte dialógové okno s nastavením pre konkrétny ovládač.

OK

Zatvorí dialógové okno Výber zdroja údajov a vytvorí pripojenie na súborový zdroj údajov uvedený v textovom poli Názov DSN. Ak chcete prijať zmeny v zozname Súborové zdroje údajov, nemusíte kliknúť na tlačidlo OK. Zmeny v zozname sa prijmú, keď kliknete na tlačidlo OK v dialógovom okne nastavenia zdroja údajov.

Zrušiť

Zatvorí dialógové okno Výber zdroja údajov bez vytvorenia pripojenia na súborový zdroj údajov a bez zrušenia zmien vykonaných prostredníctvom iných ovládacích prvkov dialógového okna.

Pomocník

Zobrazuje túto obrazovku Pomocníka.