Ak pri inštalácii nie zadaná žiadna databáza, zobrazí sa výzva na vybratie súboru databázy, keď sa pripojíte k zdroju údajov.

Keď používate ovládač Microsoft Access, kliknutím na tlačidlo Vybrať v dialógovom okne Dialógové okno Inštalácia ODBC Microsoft Access otvorte existujúcu databázu pomocou dialógového okna Vyberte databázu, ktoré okrem iných obsahuje nasledujúce ovládacie prvky:

Názov databázy

Názov existujúceho súboru databázy s príponou .mdb.

Iba na čítanie

Označuje databázu iba na čítanie, aby sa zabránilo akýmkoľvek aktualizáciám.

Výlučný

Keď je táto možnosť vybratá, databáza sa otvorí vo výhradnom režime. Prístup sa v danom čase obmedzí iba na jedného používateľa a zlepší sa výkon. Keď začiarknutie tohto políčka zrušíte, databáza sa otvorí v zdieľanom režime a môže k nej pristupovať viacero používateľov súčasne.