Dialógové okno Vyberte zošit môžete použiť na vyhľadanie a vybratie súboru zošita programu Microsoft Excel. Položka Názov databázy zobrazuje vybratý súbor. Ak chcete zabrániť aktualizáciám tohto súboru, začiarknite políčko Iba na čítanie. Požadovaný súbor zošita môžete vyhľadať pomocou ovládacích prvkov Adresáre,Zobrazovať súbory typu a Jednotky alebo kliknutím na tlačidlo Sieť a vyhľadaním zošita v sieti.