Dialógové okno Opraviť databázu je určené pre konkrétnu databázu, ktorá sa má opraviť. Pomocou tohto dialógového okna zadajte prístup typu zdieľanie s čítaním a zapisovaním (predvolený), prístup Iba na čítanie (zabraňuje všetkým aktualizáciám) alebo Výlučný prístup k databáze počas procesu opravy.

Ak počas procesu vykonávania dôjde k zlyhaniu klienta, ovplyvnená databáza môže byť poškodená a vyžadovať opravy. Opravy môžete vykonať pomocou dialógového okna Inštalácia ODBC Microsoft Access. Kliknite na tlačidlo Opraviť a potom v dialógovom okne Opraviť databázu vyberte súbor a cestu. Kliknite na tlačidlo OK.

Pozrite tiež