Dialógové okno Inštalácia ODBC dBASE, okrem iných, obsahuje tieto ovládacie prvky:

Informácie o zdroji údajov

Identifikuje databázu programu dBASE. Predvolene sa nastaví názov priradený výrobcom. Pole Popis, ktoré je predvolene prázdne, môže obsahovať popisné kvalifikátory.

Databáza

Umožňuje vybrať ľubovoľnú nainštalovanú verziu databázy programu dBASE a jej umiestnenie. Ak začiarknete políčko Použiť aktuálny adresár, deaktivujú sa možnosti Vybrať adresára Vybrať indexy.

Možnosti

Kliknutím na toto tlačidlo môžete zmeniť nasledujúce možnosti ovládača:

  • Sekvencia zoradenia. Slúži pre zoraďovanie.
  • Časový limit strany. Čas v desatinách sekundy, počas ktorého nepoužívaná stránka zostane v medzipamäti. Hodnota musí byť vyššia ako 0.
  • Výlučný. Obmedzuje prístup k databáze iba na jedného používateľa.
  • Zobraziť odstránené riadky. Určuje, či je možné načítať alebo odkazovať na pozíciu riadkov označených ako odstránené.
  • Zaokrúhliť počet riadkov. Určuje, či štatistiky veľkosti tabuľky sú približné.
Poznámka:
Podrobné a programové informácie o tomto ovládači nájdete v lokalite MSDN Library. Ďalšie informácie nájdete v častiach Konverzia zdroja údajov, Súbory ovládača pre program dBASE, Položky IISAM databázy Registry a Súbory spoločných súčastí ODBC v tomto súbore Pomocníka. Program dBASE je produkt spoločnosti INPRISE Corporation a jeho súčasťou je vlastný súbor Pomocníka.