Keď používate ovládač Microsoft Access, v dialógovom okne Inštalácia ODBC Microsoft Access kliknite na prepínač Databáza a potom na tlačidlo Systémová databáza a v dialógovom okne Vyberte systémovú databázu vyberte systémovú databázu. V závislosti od požiadaviek zabezpečenia systému môže ovládač zobraziť výzvu na zadanie mena a hesla pre systémovú databázu. Predvolené meno je Admin a predvolené heslo pre používateľa Admin v programe Microsoft Access je prázdny reťazec.

Dialógové okno Vyberte systémovú databázu, okrem iných, obsahuje tieto ovládacie prvky:

Názov databázy

Názov existujúceho súboru databázy s príponou .mdb.

Iba na čítanie

Označuje databázu iba na čítanie, aby sa zabránilo akýmkoľvek aktualizáciám.

Výlučný

Keď je táto možnosť vybratá, databáza sa otvorí vo výhradnom režime. Prístup sa v danom čase obmedzí iba na jedného používateľa a zlepší sa výkon. Keď začiarknutie tohto políčka zrušíte, databáza sa otvorí v zdieľanom režime a môže k nej pristupovať viacero používateľov súčasne.