32-bitové zdroje údajov používané s ovládačmi ODBC Desktop Database Drivers verzie 2.0 sa automaticky konvertujú na 32-bitové zdroje údajov pre ovládače verzie 4.0. Pre 16-bitové zdroje údajov nie je konverzia poskytovaná. Ak chcete zmeniť 16-bitové zdroje údajov na 32-bitové, vytvorte nový 32-bitový zdroj údajov a potom (voliteľne) odstráňte pôvodný 16-bitový zdroj údajov. 32-bitový a 16-bitový zdroj údajov nemôžu mať rovnaký názov.