Keďže veľké množstvo produktov spoločnosti Microsoft využíva rozhranie ODBC ako základnú súčasť a tiež ďalej distribuuje ovládače ODBC, Pomoc a technická podpora spoločnosti Microsoft považuje rozhranie ODBC za súčasť jednotlivých produktov, ktoré zahŕňajú rozhranie ODBC ako súčasť. Podpora pre rozhranie ODBC sa poskytuje v súlade so zmluvou o podpore pre daný produkt. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii jednotlivých produktov.