Dialógové okno Inštalácia ODBC Microsoft Access, okrem iných, obsahuje tieto ovládacie prvky:

Informácie o zdroji údajov

Identifikuje databázu programu Access. Predvolene sa nastaví názov priradený výrobcom. Pole Popis, ktoré je predvolene prázdne, môže obsahovať popisné kvalifikátory.

Databáza

Kliknutím na tlačidlo Opraviť (Dialógové okno Opraviť databázu) môžete opraviť poškodenú databázu programu Access. Kliknutím na tlačidlo Zhutniť (Dialógové okno Zhutniť databázu z) môžete zmenšiť nevyužité miesto. Kliknutím na tlačidlá Vybrať alebo Vytvoriť otvoríte existujúcu alebo novú databázu.

Systémová databáza

Kliknutím môžete vybrať zdieľanú databázu. Predvolené meno používateľa je Admin a predvolené heslo pre používateľa Admin v programe Microsoft Access je prázdny reťazec.

Možnosti

Kliknutím na toto tlačidlo môžete zmeniť nasledujúce možnosti ovládača:

  • Časový limit strany. Čas (v desatinách sekundy), počas ktorého nepoužívaná stránka zostane v medzipamäti. Hodnota musí byť vždy vyššia ako 0.
  • Veľkosť medzipamäte. Veľkosť internej medzipamäte v kilobajtoch, ktorú program Microsoft Access používa na prenos údajov na disk a z disku. Môže to byť ľubovoľná celočíselná hodnota deliteľná číslom 256.
  • Obmedzenia prístupu k databáze.

Spresnenie

Kliknutím môžete nakonfigurovať ďalšie možnosti výkonu ovládača.

Poznámka:
Podrobné a programové informácie o tomto ovládači nájdete v lokalite MSDN Library. Ďalšie informácie nájdete v častiach Konverzia zdroja údajov, Súbory ovládača pre program Access, Položky IISAM databázy Registry a Súbory spoločných súčastí ODBC. K dispozícii je aj odborná pomoc.