Nasledujúca tabuľka uvádza zoznam súborov požadovaných všetkými súčasťami ovládačov ODBC Desktop Database Drivers 4.0. Tieto súbory sa inštalujú do adresára \Windows\System alebo \Windows\System32. Ak boli súbory ODBC predtým nainštalované do iného adresára, skontrolujte, či používate novšie súbory v adresári \Windows\System (alebo System32).

Niektoré súbory môžu byť súčasne požadované niekoľkými súčasťami. Tieto súbory musia byť ďalej distribuované, ak plánujete ďalej distribuovať ovládače ODBC Desktop Database Drivers spoločne so svojimi komerčnými aplikáciami.

Nasledujúce súbory sú spoločné pre všetky ovládače ODBC Desktop Database Drivers:

 • Ds16gt.dll
 • Ds32gt.dll
 • Expsrv.dll
 • Msjint40.dll
 • Msjet40.dll
 • Msjter40.dll
 • Msjtes40.dll
 • Msvcrt40.dll
 • Odbc16gt.dll
 • Odbc32.dll
 • Odbc32gt.dll
 • Odbccp32.cpl
 • Odbccp32.dll
 • Odbccr32.dll
 • Odbcinst.chm
 • Odbcint.dll
 • Odbcjet.chm
 • Odbcji32.dll
 • Odbcjt32.dll
 • Odbctl32.dll
 • Odbctrac.dll
 • Vbajet32.dll