Nastavenia databázy Registry pre ovládač IISAM sa zapíšu, keď sa zavolá funkcia DLLRegisterServer pre každú príslušnú knižnicu IISAM DLL. Nastavenia databázy Registry pre ovládač IISAM sa odstránia, keď sa zavolá funkcia DLLUnregisterServer pre každú príslušnú knižnicu IISAM DLL. Funkciu DLLRegisterServer volá dynamicky funkcia Jet ODBC pre každú knižnicu IISAM DLL. Ak sa napríklad pokúsite vytvoriť pripojenie pomocou ľubovoľnej knižnice IISAM a pripojenie najskôr zlyhá, ovládač sa pokúsi inicializovať knižnicu IISAM (volaním funkcie DLLRegisterServer) a znova sa pokúsi vytvoriť pripojenie.