Dialógové okno Inštalácia ODBC Paradox, okrem iných, obsahuje tieto ovládacie prvky:

Informácie o zdroji údajov

Identifikuje databázu programu Paradox. Predvolene sa nastaví názov priradený výrobcom. Pole Popis, ktoré je predvolene prázdne, môže obsahovať popisné kvalifikátory.

Databáza

Tieto možnosti slúžia na určenie umiestnenia databázy programu Paradox. Môžete použiť aj aktuálny adresár. Môžete tiež vybrať konkrétnu verziu ľubovoľnej nainštalovanej databázy.

Možnosti

Kliknutím na toto tlačidlo môžete zmeniť možnosti, ktoré ovplyvňujú prístup, služby a výkon.

  • Sekvencia zoradenia. Určuje poradie zoraďovania polí.
  • Výlučný. Obmedzuje prístup iba na jedného používateľa a zlepšuje výkon.
  • Časový limit strany. Slúži na nastavenie času v desatinách sekundy, počas ktorého nepoužívaná stránka zostane v medzipamäti.
  • Meno používateľa. Meno používateľa databázy programu Paradox, ktoré sa zobrazí ostatným používateľom, keď dôjde k uzamknutiu.
  • Typ sieťového prístupu. Typ sieťového prístupu, ktorý sa má použiť pri pristupovaní k údajom databázy Paradox.
Poznámka:
Podrobné a programové informácie o tomto ovládači nájdete v lokalite MSDN Library. Ďalšie informácie nájdete v častiach Konverzia zdroja údajov, Súbory ovládača pre program Paradox, Položky IISAM databázy Registry a Súbory spoločných súčastí ODBC v tomto súbore Pomocníka. Program Paradox je produkt spoločnosti INPRISE Corporation a jeho súčasťou je vlastný súbor Pomocníka.