Na kartici Dodatno si lahko ogledate in nastavite dodatne inicializacijske lastnosti za svoje podatke.

Kartica Dodatno v pogovornem oknu Lastnosti podatkovne povezave je odvisna od ponudnika, prikazuje pa samo inicializacijske lastnosti, ki jih zahteva izbrani ponudnik OLE DB. Za dodatne informacije o dodatnih inicializacijskih lastnosti glejte dokumentacijo posameznega ponudnika OLE DB.

Večina inicializacijskih možnosti je opisana v spodnji tabeli.

Možnost Opis

Raven poosebljanja

Raven poosebljanja, ki jo sme uporabiti strežnik pri poosebljanju odjemalca. Ta lastnost velja za vse omrežne povezave razen povezav klicev oddaljene procedure (RPC); te ravni poosebljanja so podobne tistim, ki jih ponujajo klici oddaljene procedure. Vrednosti te lastnosti ustrezajo neposredno ravnem poosebljanja, ki ga je mogoče določiti za povezave s preverjeno pristnostjo RPC, uporabiti pa jih je mogoče za druge povezave, ne za povezave s preverjeno pristnostjo RPC. Izbirate lahko med naslednjimi ravnmi:

 • Anonimen – Odjemalec je v strežniku anonimen. Postopek strežnika ne more pridobiti identifikacijskih podatkov odjemalca in ga ne more poosebljati.
 • Pooblaščen – Postopek lahko poosebi varnostni kontekst odjemalca in deluje v imenu odjemalca. Postopek strežnika lahko kliče druge strežnike, med tem ko deluje v imenu odjemalca.
 • Identificiraj – Strežnik lahko pridobi identiteto odjemalca. Strežnik lahko pooseblja odjemalca za preverjanje seznama nadzora dostopa (ACL), ne more pa dostopati do predmetov sistema kot odjemalec.
 • Poosebljen – Postopek strežnika lahko poosebi varnostni kontekst odjemalca in deluje v imenu odjemalca. Te informacije pridobi ob vzpostavitvi povezave in ne ob vsakem klicu.

Raven zaščite

Raven zaščite podatkov, ki se pošiljajo med odjemalcem in strežnikom. Ta lastnost velja za vse omrežne povezave razen povezav RPC; te ravni zaščite so podobne tistim, ki jih ponujajo klici oddaljene procedure. Vrednosti te lastnosti ustrezajo neposredno ravnem zaščite, ki jo je mogoče določiti za povezave s preverjeno pristnostjo RPC, uporabiti pa jih je mogoče za druge povezave, ne za povezave s preverjeno pristnostjo RPC. Izbirate lahko med naslednjimi ravnmi:

 • Klic – Preveri pristnost vira podatkov ob začetku vsake zahteve, ki jo odjemalec pošlje strežniku.
 • Povezava – Preveri pristnost samo, ko odjemalec vzpostavi povezavo s strežnikom.
 • Brez – Ne preverja pristnosti podatkov, poslanih strežniku.
 • Pkt – Preveri, ali so vsi prejeti podatki iz odjemalca.
 • Pkt integritete – Preveri, ali so vsi prejeti podatki iz odjemalca in ali niso bili med prenosom spremenjeni.
 • Pkt zasebnosti – Preveri, ali so vsi prejeti podatki iz odjemalca in ali niso bili med prenosom spremenjeni. Hkrati zaščiti zasebnost podatkov, tako da jih šifrira.

Časovna omejitev povezovanja

Navaja čas (v sekundah), ko ponudnik OLE DB čaka na zaključek inicializacije. Če se čas izteče, pride do napake in povezava se ne ustvari.

Dostopne pravice

Izberite eno ali več od naslednjih dovoljenj:

 • Branje – Samo za branje.
 • BranjePisanje – Branje in pisanje.
 • Omejitve skupne rabe – Brez – Drugim se ne more onemogočiti dostop niti do branja niti do pisanja.
 • Omejitve skupne rabe – Branje – Preprečuje drugim odpiranje v načinu za branje.
 • Omejitve skupne rabe – Pisanje – Preprečuje drugim odpiranje v načinu za pisanje.
 • Izključna skupna raba – Preprečuje drugim odpiranje v načinu za branje/pisanje.
 • Pisanje – Samo pisanje.

Opombe

Opomba:
Za dodatne informacije o inicializaciji podatkovnih povezav glejte Pregled programskega vmesnika za podatkovne povezave v MSDN.