Na kartici Povezava lahko določite način povezovanja s svojimi podatki prek ponudnika OLE DB.

Kartica Povezava v pogovornem oknu Lastnosti podatkovne povezave je odvisna od ponudnika, prikazuje pa samo povezave, ki jih zahteva izbrani ponudnik OLE DB. Pri lastnostih povezave lahko navedete, kje so vaši podatki in kako se želite z njimi povezovati. Za dodatne informacije glejte dokumentacijo za posameznega ponudnika OLE DB.

Večina možnosti povezovanja je opisana v spodnji tabeli.

Možnost Opis

Vir podatkov

Vnesite ime podatkovnega vira, do katerega želite dostopati – običajno je to ime strežnika.

Mesto

Vnesite mesto podatkovnega vira, do katerega želite dostopati – običajno je to ime zbirke podatkov.

Uporabi varnostne funkcije programa Windows NT

Če se želite identificirati, uporabite storitev za preverjanje pristnosti.

Za uporabo te funkcije mora vaš ponudnik OLE DB podpirati storitev preverjanja pristnosti. Primer je ponudnik OLE DB za SQL Server. Za uporabo storitve preverjanja pristnosti morate tudi imeti dovoljenja v podatkovnem viru.

Uporabi točno določeno uporabniško ime in geslo

Kliknite, če želite za preverjanje pristnosti vaših podatkov za prijavo v podatkovni vir uporabiti posredovano ime in geslo.

Uporabniško ime

Vnesite ID uporabnika, ki se bo uporabljal za preverjanje pristnosti ob prijavi v podatkovni vir.

Geslo

Vnesite geslo, ki se bo uporabljalo za preverjanje pristnosti ob prijavi v podatkovni vir.

Brez gesla

Omogoča navedenemu ponudniku, da vrne povezovalni niz brez gesla.

Dovoli shranjevanje gesla

Dovoli shranjevanje gesla v povezovalni niz. Ali je geslo vključeno v povezovalni niz, je odvisno od funkcij aplikacije za klicanje.

Opomba:
Če je geslo shranjeno, se vrne in shrani nezamaskirano in nešifrirano.

Vnesite želeni začetni katalog

Vnesite katalog, do katerega želite dostopati.

Preskus povezave

Kliknite za preskus povezave z izbranim podatkovnim virom. Če povezave ni mogoče vzpostaviti, preverite, ali so nastavitve pravilne. Povezovanje lahko onemogočijo na primer napake v črkovanju ter zaznavanje velikih in malih črk.

Opombe

Opomba:
Za dodatne informacije o podatkovnih povezavah glejte Pregled programskega vmesnika za podatkovne povezave v MSDN.