Pogovorno okno Namestitev ODBC dBASE poleg drugih vsebuje tudi naslednje kontrolnike:

Informacije o viru podatkov

Identificira zbirko podatkov dBASE, privzeto na ime, ki ga je določil proizvajalec. Polje Opis, ki je privzeto prazno, lahko vsebuje opisne kvalifikatorje.

Zbirka podatkov

Izberite katero koli nameščeno različico zbirke podatkov dBASE in njeno mesto. Če potrdite polje Uporabi trenutni imenik, sta možnosti Izberi Imenik in Izberi indekse onemogočene.

Možnosti

Kliknite, če želite spremeniti naslednje možnosti gonilnikov:

  • Zaporedje primerjav. Za razvrščanje.
  • Časovna omejitev strani. Čas, v desetinkah sekunde, kolikor nerabljena stran ostane v medpomnilniku. Mora biti več kot 0.
  • Ekskluzivno. Omeji dostop do zbirke podatkov za samo enega uporabnika.
  • Prikaži izbrisane vrstice. Določi, ali se lahko povrne in piše v vrstice, označene kot izbrisane.
  • Približno število vrstic. Določi, ali je statistika o velikosti tabele približana.
Opomba:
Podrobne in programske informacije o gonilniku so v knjižnici MSDN. Druge informacije lahko najdete, če kliknete Pretvarjanje podatkovnega vira, Datoteke dBASE, Vnosi v register IISAM in v datoteki pomoči Splošne datoteke komponent ODBC . dBASE je izdelek podjetja INPRISE Corporation in ima priloženo lastno datoteko pomoči.