Če želite uporabljati pogovorno okno Nastavljanje dodatnih možnosti, je treba najprej vnesti uporabniško ime in geslo za ta gonilnik.

Odvisno od varnostnih zahtev sistema, bo gonilnik morda zahteval uporabniško ime in geslo, če vir podatkov uporablja sistemsko zbirko podatkov (delovno skupino). Privzeto uporabniško ime je Admin, privzeto geslo Microsoft Access za uporabnika Admin je prazen niz.

Gonilnik bo uporabil naslednje možnosti, ki so na voljo v pogovornem oknu Nastavljanje dodatnih možnosti, ko dostopate do katere koli zbirko podatkov Access.

DefaultDir

Določi privzet imenik do katerega dostopa gonilnik.

Driver

Uporabite, če želite vnesti ime po meri za gonilnik Access.

FIL

Vrsta datoteke. »MS Access« za Microsoft Access.

ExtendedAnsiSQL

Atributi povezovalnega niza. Če je možnost nastavljena na »1«, so omogočene funkcije Jet 4.0, kot so ustvarjanje in izpuščanje pogledov ter postopkov, zaznavanje okrajšanih podatkov in uporaba rezerviranega seznama besed SQL 92. Privzeta vrednost je »0«, ki ne omogoča nobene od teh funkcij.

ImplicitCommitSync

Določa, kako so spremembe, narejene zunaj transakcije, zapisane v zbirko podatkov. Vrednost je privzeto nastavljena na »Da«. To pomeni, da gonilnik Microsoft Access počaka na uveljavljanje dokler notranje/izrecne transakcije niso dokončane.

MaxBufferSize

Velikost notranjega medpomnilnika (v kilobajtih), ki ga Microsoft Access uporablja za prenos podatkov iz in v disk. Privzeta velikost medpomnilnika je 2048 KB (prikazano kot 2048). Uporabite lahko celo število, ki je deljivo z 256. To nastavi enako možnost kot Velikost medpomnilnika v pogovornem oknu Namestitev.

MaxScanRows

Število vrstic, ki bodo pregledane med nastavitvijo vrste podatkov v stolpcu na osnovi obstoječih podatkov.

Uporabite lahko številke od 1 do 16. Vrednost je privzeto nastavljena na 8. Če je vrednost 0, bodo pregledane vse vrstice. Če uporabite številko zunaj omejitve, boste prejeli sporočilo o napaki.

PageTimeout

Čas, v desetinkah sekunde, koliko nerabljena stran ostane v medpomnilniku. Za gonilnik Microsoft Access je privzeta vrednost 0,5 sekunde. Vrednost mora biti večja od 0. Ta možnost velja za vse vire podatkov, ki uporabljajo gonilnik Microsoft Access.

ReadOnly

Določi datoteko samo za branje in prepove kakršno koli posodabljanje.

SafeTransactions

Če je nastavljena vrednost 0 (privzeto), so vse transakcije uveljavljene takoj. Če je nastavljena vrednost 1, so transakcije med postopkom uveljavljanja operacije shranjene na disk, učinkovitost pa je nekoliko manjša.

Threads

Število niti v ozadju, ki jih uporablja mehanizem. Privzeta vrednost je 3. Uporabnik lahko poveča število niti v zbirki podatkov, če je zbirka zelo aktivna.

UserCommitSync

Določi, če bo gonilnik Microsoft Access asinhrono izvedel izrecno uporabniško določene transakcije. Vrednost je privzeto nastavljena na »Da«. To pomeni, da gonilnik Microsoft Access počaka na uveljavljanje dokler uporabniško določene transakcije niso dokončane.

Če vrednost nastavite na »Ne«, ima lahko to v okolju z več uporabniki nepredvidljive posledice za transakcijo.