Pogovorno okno Izbiranje indeksov poleg drugih vsebuje tudi naslednje kontrolnike:

Tabele

Navede vse datoteke v trenutno izbranem viru podatkov.

Indeksi

Navede indekse dodeljene trenutno izbrani datoteki na seznamu Tabele.

Seznam datoteke vrste

Določi, katere vrste datotek so prikazane na seznamu Indeksi.

Gonilnik ODBC dBASE samodejno odpre in posodobi indeksne datoteke dBASE IV. Če želite datoteke dBASE III .ndx povezati z datotekami dBASE, je treba uporabiti pogovorno okno Izbiranje indeksov.

Ko ustvarjate indekse dBASE, veljajo naslednje omejitve:

  • Vsa imena stolpcev morajo biti veljavna.
  • Vsi stolpci morajo biti v enakem naraščajočem ali padajočem vrstnem redu.
  • Dolžina posameznega besedilnega stolpca mora biti manjša kot 100 bajtov.
  • Če obstaja več stolpcev, morajo vsi biti besedilni stolpci in vsota velikosti vseh stolpcev mora biti manjša od 100 bajtov.
  • Polj vrste »Zapisek« ni mogoče indeksirati
  • Indeks ne sme že biti določen za trenutno množico polj. (Dvojni indeksi niso dovoljeni).
  • Ime indeksa mora upoštevati pravila konvencije dBASE. dBASE III zahteva, da je vsak indeks v svoji datoteki in ima pripono .ndx. V dBASE IV so indeksi ustvarjeni kot imena oznak, shranjenih v eni datoteki .mdx, ki ima enako ime kot datoteka zbirke podatkov. (Npr. datoteka Emp.mdx je indeksna datoteka zbirke podatkov Emp.dbf).

Če želite indeksno datoteko povezati s tabelo:

  1. Na seznamu Tabele izberite datoteko.
  2. Na seznamu Indeksi izberite indeks.
  3. Kliknite V redu, če želite shraniti povezavo tabela/indeks.
Opomba:
Če želite, da jih gonilnik prepozna, morajo indeksi dBASE III biti dodeljeni z uporabo tega pogovornega okna.