Pogovorno okno ODBC Microsoft Access – namestitev poleg drugih vsebuje tudi naslednje kontrolnike:

Informacije o viru podatkov

Identificira zbirko podatkov Access, privzeto na ime, ki ga je določil proizvajalec. Polje Opis, ki je privzeto prazno, lahko vsebuje opisne kvalifikatorje.

Zbirka podatkov

Kliknite Popravi (Pogovorno okno »Popravljanje zbirke podatkov«), če želite popraviti pokvarjeno zbirko podatkov Access in Stisni (Pogovorno okno »Stiskanje zbirke podatkov iz«), če želite zmanjšati izgubljen prostor. Kliknite Izberi ali Ustvari, če želite odpreti obstoječo ali ustvariti novo zbirko podatkov.

Sistemska zbirka podatkov

Kliknite, če želite izbrati zbirko podatkov v skupni rabi. Privzeto uporabniško ime je Admin, privzeto geslo Microsoft Access za uporabnika Admin je prazen niz.

Možnosti

Kliknite, če želite spremeniti naslednje možnosti gonilnikov:

  • PageTimeout. Čas (v desetinkah sekunde), ko nerabljena stran ostane v medpomnilniku. Mora biti več kot 0.
  • Velikost medpomnilnika. Velikost notranjega medpomnilnika (v kilobajtih), ki ga Microsoft Access uporablja za prenos podatkov iz in na disk. Uporabite lahko katero koli celo število, ki je deljivo z 256.
  • Omejitve dostopa do zbirke podatkov.

Dodatno

Kliknite, če želite konfigurirati dodatne možnosti za učinkovitost gonilnikov.

Opomba:
Podrobne in programske informacije o gonilniku so v knjižnici MSDN. Druge informacije lahko najdete, če kliknete Pretvarjanje podatkovnega vira, Datoteke programa Access, Vnosi v register IISAM in Splošne datoteke komponent ODBC. Podpora za izdelek je na voljo.