Koristite karticu Dobavljač da biste izabrali odgovarajući OLE DB dobavljača za tip podataka kojima želite da pristupite. Ne dozvoljavaju sve aplikacije da navedete dobavljača ili da izmenite trenutni izbor; ova kartica će biti prikazana samo ako vaša aplikacija dozvoljava da se izbor OLE DB dobavljača uređuje. Možete da sačuvate vezu podataka pomoću same aplikacije ili kao zasebnu datoteku.

Opcija Opis

OLE DB dobavljači

Navodi sve OLE DB dobavljače koji se nalaze na vašem računaru. Za više informacija o dobavljačima, pogledajte odeljak Pregled Microsoft OLE DB dobavljača na lokaciji MSDN.

Dalje

Otvara karticu Veza za izabranog OLE DB dobavljača.

Napomene

Napomena:
Možete da odete direktno do kartice Veza tako što ćete kliknuti dvaput na željenog dobavljača. Za više informacija o vezama podataka, pogledajte odeljak Pregled za API data veze na lokaciji MSDN.