Koristite karticu Veza da biste naveli kako ćete se povezivati sa ODBC podacima.

Karticu Veza obezbeđuje dobavljač i ona prikazuje samo ona svojstva veze koja zahteva Microsoft OLE DB dobavljač za ODBC.

Opcija Opis

Koristi ime izvora podataka

Izaberite sa liste ili otkucajte ime izvora ODBC podataka (DSN) kojima želite da pristupite. Možete da dodate više izvora pomoću opcije ODBC Administrator izvora podataka. Osvežite listu tako što ćete kliknuti na dugme Osveži.

Koristi nisku za povezivanje.

Dozvoljava vam da otkucate ili da napravite nisku za ODBC povezivanje umesto da koristite postojeći DSN.

Izgradi

Otvara dijalog Izbor izvora podataka. Nakon što izaberete izvor podataka, niska za povezivanje u tom izvoru podataka će se pojaviti u okviru dijaloga Svojstva data veze, na kartici Veza.

Ako izaberete DSN datoteke, niska za ODBC povezivanje nije zasnovana na DSN-u. Niska za ODBC povezivanje se nalazi u datoteci data veze (.udl) i ne oslanja se na izabrani DSN datoteke.

Ako izaberete ime izvora podataka uređaja, niska za ODBC povezivanje je zasnovana na DSN-u. Niska za ODBC povezivanje se odnosi na izabrani DSN uređaja. Ako korisnik u okviru drugog sistema pokuša da pristupi datoteci data veze (.udl), korisnik takođe mora imati instaliran DSN uređaja.

Korisničko ime

Otkucajte korisnički ID koji će se koristiti za proveru identiteta kada se budete prijavljivali u izvor podataka.

Lozinka

Otkucajte lozinku koja će se koristiti za proveru identiteta kada se budete prijavljivali u izvor podataka.

Prazna lozinka

Omogućava određenom dobavljaču u niski za povezivanje da ne navede lozinku.

Dozvoli čuvanje lozinke

Omogućava da lozinka bude sačuvana uz nisku za povezivanje. To da li će lozinka biti uključena u nisku za povezivanje zavisi od njene mogućnosti da pozove aplikaciju.

Napomena:
Ako je sačuvana, lozinka će biti navedena i sačuvana bez maske i bez šifrovanja.

Unesi početni katalog koji će se koristiti

Unesite ime kataloga (ili baze podataka) ili izaberite sa padajuće liste.

Probno povezivanje

Kliknite da biste pokušali da se povežete sa navedenim izvorom podataka. Ako povezivanje ne uspe, uverite se da su postavke tačne. Na primer, može se desiti da povezivanje ne uspe zbog grešaka u pravopisu i nepravilnog korišćenja malih i velikih slova.

Napomene

Napomena:
Za više informacija o povezivanju preko veze podataka, pogledajte odeljak Pregled za API data veze na lokaciji MSDN.