Koristite karticu Veza da biste naveli kako ćete se povezivati sa Microsoft Access podacima.

Ova kartica Veza zavisi od dobavljača i prikazuje samo ona svojstva veze koja zahteva Microsoft OLE DB dobavljač za Microsoft Jet.

Opcija Opis

Ime baze podataka

Unesite ime datoteke Microsoft Access baze podataka (.mdb) kojoj želite da pristupite.

Korisničko ime

Otkucajte korisnički ID koji će se koristiti za potvrdu identiteta kada se budete prijavljivali u izvor podataka.

Lozinka

Otkucajte lozinku koja će se koristiti za proveru identiteta kada se budete prijavljivali u izvor podataka.

Prazna lozinka

Omogućava određenom dobavljaču u niski za povezivanje da ne navede lozinku.

Dozvoli čuvanje lozinke

Omogućava da lozinka bude sačuvana uz nisku za povezivanje. To da li će lozinka biti uključena u nisku za povezivanje zavisi od funkcionalnosti aplikacije za pozivanje.

Napomena:
Ako se sačuva, lozinka će biti navedena i sačuvana bez maske i bez šifrovanja.

Testiraj vezu

Kliknite da biste pokušali da se povežete sa navedenim izvorom podataka. Ako povezivanje ne uspe, uverite se da su postavke tačne. Na primer, može se desiti da povezivanje ne uspe zbog grešaka u pravopisu i nepravilnog korišćenja malih i velikih slova.

Napomene

Napomena:
Za više informacija o povezivanju preko data veze, pogledajte odeljak Pregled za API data veze na lokaciji MSDN.