Microsoft ODBC upravljački program za Oracle podržava:

  • Sve verzije operativnog sistema Microsoft Windows.
  • Oracle Call Interface 7 (OCI7).
  • SQL*Net 2.3 ili noviju verziju.
  • ODBC 2.x i noviju verziju. (Od operativnog sistema Windows XP i Windows Server 2003, komponente za Windows Data Access su uključene u Windows operativni sistem.)