Omogućava vam da se povežete sa izvorom podataka koji ima imena izvora podataka datoteke (DSN). Izvor podataka u vidu datoteke, ne mora da bude vezan za korisnika niti lokalno za računar, može da se deli između svih korisnika koji imaju instalirane iste upravljačke programe.

Kontrola Opis

Datoteka izvora podataka

Prikazuje DSN za sve datoteke i poddirektorijume u direktorijumu koji je naznačen u okviru Pogledaj u. Ako kliknete dvaput na DSN, povezaćete se sa izvorom podataka.

Pogledaj u

Označava direktorijum za koji se navode poddirektorijumi i DSN-ovi datoteka u prozoru u nastavku. Ako kliknete na strelicu nadole pored ovog okvira sa tekstom, prikazaće se čitava struktura direktorijuma.

Ikona Nagore za jedan nivo

Menja direktorijum koji je naznačen u okviru Pogledaj u direktorijumom koji je jedan nivo iznad njega.

DSN ime

Prikazuje DSN ime koje je izabrano na listi Izvori podataka datoteke ili koje je uneto ručno.

Novo

Kliknite da biste dodali novi izvor podataka datoteke. U dijalogu Kreiranje novog izvora podataka koji se pojavljuje izaberite upravljački program za koji dodajete DSN datoteke i kliknite na dugme Sledeće da biste odredili ime ili lokaciju za novi DSN datoteke. Kliknite ponovo na dugme Sledeće da biste prikazali rezime novih informacija. Kliknite na dugme Završi da biste prikazali okvir za konfigurisanje odgovarajućeg upravljačkog programa.

U redu

Zatvara dijalog Izbor izvora podataka i povezuje se sa izvorom podataka datoteke koji je naznačen u okviru DSN ime. Ne morate da kliknete na dugme U redu da biste prihvatili promene na listi Izvori podataka datoteke. Promene na listi će biti prihvaćene kada kliknete na dugme U redu u dijalogu „Konfigurisanje izvora podataka“.

Otkaži

Zatvara dijalog Izbor izvora podataka bez povezivanja sa izvorom podataka datoteke i ne poništava promene napravljene pomoću kontrola u drugom dijalogu.

Pomoć

Prikazuje ovaj ekran pomoći.